Frequently Asked Question

Managementul rapoartelor aplicației
Last Updated 2 months ago

Managementul rapoartelor aplicației

Managementul rapoartelor în Cyclope 8 permite utilizatorilor să acceseze, configureze și analizeze datele de monitorizare pentru a obține informații relevante despre activitatea angajaților. Aceste rapoarte sunt esențiale pentru evaluarea productivității și pentru identificarea unor potențiale probleme sau oportunități de îmbunătățire.

Tipuri de Rapoarte:

Sumar

Descriere: Oferă o imagine de ansamblu a activităților desfășurate de angajați pe o singură pagină. Include detalii despre timpul activ și inactiv, site-urile web cele mai vizitate, aplicațiile utilizate și un grafic heatmap al activității pe ore.

Funcționalități:

Vizualizare structură arborescentă a conturilor de login, angajaților și calculatoarelor.

Grafic heatmap pentru vizualizarea activității zilnice.

Selector de date pentru intervale predefinite (azi, ieri, săptămâna aceasta etc.).

Exportare în formate CSV, XLS și PDF.

Prezența

Descriere: Oferă informații despre prezența la birou a angajaților, timpul activ și inactiv, și procentajul de activitate.

Funcționalități:

Structură arborescentă a conturilor de login, angajaților și calculatoarelor.

Tabel de date cu informații despre angajat/calculator, data, ora de start, finalizare, timp total, activ și inactiv.

Selector de date și export în formate CSV, XLS și PDF.

Top pagini web / online

Descriere: Prezintă o ierarhie a celor mai vizitate domenii web și timpul petrecut online de angajați.

Sub-rapoarte:

Top pagini web: Domenii web vizitate, timpul petrecut pe fiecare și procentajul din timpul activ.

Top online: Timpul petrecut online de angajați și procentajul din timpul activ.

Top aplicații desktop

Descriere: Ilustrează utilizarea aplicațiilor desktop, arătând timpul petrecut în fiecare aplicație și procentajul din timpul activ.

Funcționalități:

Structură arborescentă a conturilor de login, angajaților și calculatoarelor.

Diagramă radială și tabel de date cu aplicațiile utilizate, categoria și timpul de utilizare.

Selector de date și export în formate CSV, XLS și PDF.

Top productiv

Descriere: Clasifică angajații în funcție de timpul operativ, arătând timpul petrecut folosind aplicații operative.

Funcționalități:

Structură arborescentă a conturilor de login, angajaților și calculatoarelor.

Grafic tip bară și tabel de date cu angajații și timpul operativ.

Top activ / inactiv

Descriere: Prezintă o ierarhie a angajaților în funcție de timpul activ și inactiv.

Sub-rapoarte:

Top Activ: Angajați aranjați în ordine descrescătoare a timpului activ.

Top Inactiv: Angajați aranjați în ordine descrescătoare a timpului inactiv.

Productivitate

Descriere: Listează activitățile și le clasifică în funcție de operativitate (operativ, neoperativ sau neutru).

Funcționalități:

Structură arborescentă a sesiunilor, angajaților și calculatoarelor.

Grafic radial și tabel de date cu aplicațiile și timpul de utilizare.

Selector de date și filtru pentru timpul în program sau în afara programului.

Categorii de activitate

Descriere: Arată care sunt cele mai frecvente categorii de activitate realizate de angajați.

Funcționalități:

Structură arborescentă a sesiunilor, angajaților și calculatoarelor.

Grafic tip bară și tabel de date cu categoriile de activitate și timpul de utilizare.

Aplicații desktop

Descriere: Prezintă cele mai utilizate aplicații desktop.

Sub-rapoarte:

Mod Agregat: Tabel cu aplicațiile și timpul de utilizare.

Mod per Angajat: Tabel cu aplicațiile utilizate de fiecare angajat.

Internet și Aplicații Web

Descriere: Monitorizează utilizarea internetului și a aplicațiilor web.

Sub-rapoarte:

Domenii Web: Tabel cu domeniile web vizitate.

Link-uri: Tabel cu link-urile paginilor web vizitate.

Titluri de pagini: Tabel cu titlurile paginilor web vizitate.

Documente

Descriere: Ierarhizează cele mai utilizate documente.

Funcționalități:

Structură arborescentă a sesiunilor, angajaților și calculatoarelor.

Tabel de date cu documentele utilizate, timpul de utilizare și procentajul din timpul activ.

Printare

Descriere: Monitorizează documentele listate pe fiecare stație.

Funcționalități:

Structură arborescentă a conturilor de login, angajaților și calculatoarelor.

Tabel de date cu documentele printate, data și ora, numele imprimantei și numele fișierului.

Fișiere

Descriere: Monitorizează operațiunile pe fișiere realizate de utilizatori.

Funcționalități:

Structură arborescentă a conturilor de login, angajaților și calculatoarelor.

Tabel de date cu fișierele manipulate, operațiile realizate și calea completă spre fișier.

Inventar software

Descriere: Oferă informații despre configurația hardware și aplicațiile instalate pe fiecare stație.

Sub-rapoarte:

Calculator – Angajat - IP: Informații de bază pentru identificarea posesorului listei de inventar.

Informații sistem: Detalii despre sistemul de operare, microprocesor, memorie, stocare și monitor.

Aplicații instalate: Lista aplicațiilor instalate, autorul și data instalării.

Alerte

Descriere: Listează cazurile în care au fost declanșate alertele definite de administrator.

Funcționalități:

Structură arborescentă a conturilor de login, angajaților și calculatoarelor.

Tabel de date cu detaliile alertelor declanșate.

Ferestre de aplicații

Descriere: Prezintă ierarhia tuturor ferestrelor de aplicații utilizate.

Funcționalități:

Structură arborescentă a conturilor de login, angajaților și calculatoarelor.

Tabel de date cu aplicațiile, ferestrele utilizate și timpul petrecut în fiecare.

Cronologie

Sub-rapoarte:

Raport cronologic: Lista activităților realizate de un angajat în ordine cronologică.

Secvențe de activități: Prezintă vizual secvențele de activități realizate de un angajat.

Căutarea

Descriere: Permite efectuarea de căutări după un anumit termen în rapoartele selectate.

Funcționalități:

Căutare după utilizator, departament, perioada de timp și tipul de raport.

Concluzie:

Managementul rapoartelor în Cyclope 8 oferă utilizatorilor posibilitatea de a accesa și analiza date detaliate despre activitatea angajaților, contribuind astfel la îmbunătățirea productivității și la o gestionare mai eficientă a resurselor. Rapoartele sunt personalizabile și pot fi exportate în diferite formate, facilitând utilizarea și prezentarea informațiilor.

-----------------

Nu te-a ajutat acest articol și ai nevoie de asistență tehnica? Deschide un tichet către echipa tehnică.

Echipa CYCLOPE

Please Wait!

Please wait... it will take a second!